Turkuun tarvitaan eläinsuojelusuunnitelma

Eläimillä on tunteita. Ne kokevat kipua ja kärsivät. Sen vuoksi eettinen harkinta ja eläinsuojelulainsäädäntö edellyttävät, että kunnallisissa toimissa huomioidaan eläinten etu. Politiikkaa on, miten paljon tuo etu vaikuttaa päätöksentekoon.

Parhaiten eläinten etu toteutuu ehkäisemällä hyvinvointiongelmien synty ennakolta. Sen vuoksi Turun kaupungin pitää tehdä eläinsuojelusuunnitelma, joka kattaa kaikkiin eläviin eläimiin kohdistuvat toimenpiteet. Suunnitelma kannattaa päivittää säännöllisesti, jotta siitä on todellista hyötyä.

Eläinsuojelusuunnitelmassa kuvataan ne monet paikalliset toimijat, joiden vastuulla on huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Koska heitä on useita, keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä käytettävissä olevat voimavarat tehdään näkyväksi. Kunnallisen suunnitelman vahvuutena on, että siinä voidaan huomioida paikalliset erityispiirteet.

Valvontaeläinlääkäri vastaa eläinsuojeluvalvonnasta ja tarvittaessa neuvoo eläinsuojelukysymyksissä. Hänen tukenaan on Turun kaupungin eläinhoitola, joka huolehtii löytöeläimistä ja eläinsuojelusyistä haltuunotetuista eläimistä.

Eläinsuojelun valvonta kuuluu myös poliisien ja terveystarkastajien tehtäviin. Käytännössä ei ole mahdollista, että jokaisella poliisihenkilöllä tai terveystarkastajalla olisi riittävä osaaminen eläinsuojeluasioissa. Sen vuoksi Turun alueelle pitäisi nimetä yksi tai useampi eläinsuojelutehtäviin keskittyvä poliisi, joka hoitaisi eläinsuojelutehtäviä sekä itsenäisesti että antamalla virka-apua esimerkiksi valvontaeläinlääkärille.

Eläinkolareissa autoilijan on vaikea arvioida loukkaantuneen eläimen vammojen vakavuus, jos se ehtii poistua paikalta. Poliisi johtaa mahdollisesti loukkaantuneen eläimen jäljestystä tai vaihtoehtoisesti Riistakeskus järjestää paikalle metsästäjät ja jälkikoiran.

Vaativissa eläinsuojelu- ja eläinpelastustehtävissä voidaan tarvita myös pelastustoimen osaamista. Jäihin pudonneen hirven tai kapeaan kalliokuiluun juuttuneen metsästyskoiran pelastaminen vaativat erityisosaamisen lisäksi välineistöä, jota on valmiina vain pelastustoimen edustajilla.

Pitkäaikaisen eläinten kaltoinkohtelun taustalla on usein henkilö, jonka oman elämän hallinta on jostain syystä horjunut. Sellaisessa tilanteessa asiaa hoitaviin virkamiehiin pitäisi ottaa mukaan sosiaalitoimen edustaja. Hänen tehtävänsä olisi auttaa eläimistä vastuussa olevaa ihmistä saamaan elämänsä sen verran järjestykseen, että eläimet voidaan palauttaa hänen hoitoonsa. Aina se ei onnistu.

Vapaaehtoisella eläinsuojelutyöllä on Turussa pitkät ja ansiokkaat perinteet. Turun eläinsuojeluyhdistys ry huolehtii apua tarvitsevien luonnonvaraisten eläinten hoidosta ja sen vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat antavat ohjeita koti- ja villieläinten pitoon liittyvissä kysymyksissä. Heille voi myös tehdä ilmoituksen, mikäli havaitsee tai epäilee eläimen huonoa kohtelua.

Eläinsuojeluun osallistuvien viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä kannattaisi tiivistää eläinsuojelun yhteistyöryhmän avulla. Yhteiskunnan toimintasektorit ylittävän laajan yhteistyön lisäarvosta hyötyisivät kaikki osapuolet: virkamiehet, vapaaehtoiset ja ennen kaikkea eläimet itse.

PS Olen vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa. Tämä kirjoitus liittyy vaalikampanjaani.

 

One thought on “Turkuun tarvitaan eläinsuojelusuunnitelma

 1. Heidi Leyser-Kopra

  Hei Outi! Tämä oli hyvä kirjoitus.

  Olen ilokseni saanut itsekin olla mukana muutamissa eläinsuojeluasioissa, jotka olivat päässeet mutkistumaan ennen kuin sinä läänineläinlääkärinä lähdit niitä hoitamaan.

  Eläinsuojeluasioiden tuntemuksen vuoksi olen iloinen että olet päätynyt lähtemään ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin.

  Turussa on vain yksi valvontaeläinlääkäri, joten hän joutuu usein menemään käynneille joko yksin tai asiaan vihkiytymättömän poliisin kanssa. Olen iloinen siitä, etä jatkossa Varsinais-Suomen valvontaeläinlääkärit voivat hoitaa virakatehtväiä koko maakunnan alueella. Tämä helpottaa parityöskentelyä ja samalla parantaa sekä valvntaeläinlääkäreiden työturvallisuutta että lisää tarkastusten sujuvuutta. Sujuva tarkastus parantaa eläimen tilanteen kartoittamista.

  Turussa on jo tällä hetkellä eläinsuojeluasioita hoitava poliisi, joka on koulutettu tekemään myös eläinsuojelupäätöksiä tarvittaessa. Olen käynty hänen kanssaan joitakin käyntejä viraka-ajan ulkopuolella tai valvontaeläinlääkärin ollessa estyneenä. Eläinsuojelupoliiseja pitäisi toki olla useampi, mutta tästä työstä on saatu niin sanotusti pää auki. Poliisi toimii käynnillä eläinsuojeluviranomaisena eikä jää vain tarkastuksen turvaajaksi.

  Olet oikeassa siinä, että yhteistyö eri toimijoiden kesken pitäisi saada sujuvammaksi. Turun kaupungin eläinhoitolan ja Turun Eläinsuojeluyhdistyksen toiminnat on eriytetty vuonna 2018. Tämä on tuonut yhteistoimintaan haasteita, joiden vuoksi olen kanssasi eri mieltä siitä, tuleeko kansalalaisia kannustaa ilmoittamaan eläinsuojelutapauksista vapaaehtoistoimijoille.

  Tällä hetkellä koko Varsinais-Suomen alueella ei ole yhtään käyntejä tekevää vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa. Jos kaikki ilmoitukset tehtäisiin ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille, on hänen virkavastuullaan ottaa asiat käsittelyyn.

  Luonnonvaraisten eläinten hoitoa tulisi myös tarkastella nykyistä selkeämmin. Luonnonvaraisten eläinten poikasten jakaminen kotihoitoon taitamattomille ihmisille usein vain pitkittää niiden kärsimystä. Erityisesti näiden eläinten kohdalla katson, että hoitajalla pitäisi olla vähintäänkin eläintenhoitajan ammattitutkinto. Tutkinto ei sinänsä valmista ketään hoitamaan luonnonvaraiosia eläimiä, mutta antaisi kuitenkin suuntaa sille, että eläintä kyetään hoitamaan asianmukaisesti, tunnistetaan eläimen kärsimys ja osataan puuttua siihen ajoissa. Mitään eläintä ei voida hoitaa pelkällä hyväntahtoisuudella.

  Sydämellisesti tsemppiä vaalityöhön!

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *